Эмийн бүртгэл

Sample image

Глобал


Өргөдөл гомдол
Өргөдөл гомдол PDF Хэвлэх И-мэйл

2018 оны өргөдөл гомдолын тайлан

2017 оны өргөдөл гомдолын тайлан

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны бичмэл тайлан

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлын хүснэгтэн тайлан

Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцаа, өргөдөл гомдол хүлээн авах албан тушаалтнуудын иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь


Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцаа, өргөдөл гомдол хүлээн авах албан тушаалтнууд


2016 оны өргөдөл гомдлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2016 оны 1-р улирлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2016 оны 2-р улирлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2016 оны 3-р улирлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2016 оны 4-р улирлын тайлан

Дундговь аймгийн 2016 оны байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлын хүснэгтэн тайлан

 


2015 оны өргөдөл гомдлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2015 оны 1-р улирлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2015 оны 2-р улирлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2015 оны 3-р улирлын тайлан

Дундговь аймгийн 2015 оны иргэдээс ирүүлсэн,өргөдөл,гомдлын шийдвэрлэлийн байдлын хүснэгтэн тайлан

 

2014 оны өргөдөл гомдлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2014 оны 1-р улирлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2014 оны 2-р улирлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2014 оны 3-р улирлын тайлан

2013 оны өргөдөл гомдлын тайлан

2013 оны 1-р улирлын мэдээ

2013 оны 2-р улирлын мэдээ

2013 оны 3-р улирлын мэдээ

2013 оны 4-р улирлын мэдээ

2012 оны өргөдөл гомдлын тайлан

2012 оны 1-р улирлын мэдээ

2012 оны 2-р улирлын мэдээ

2012 оны 4-р улирлын мэдээ

2012 оны мэдээ

Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт 2013 он

Аймгийн ЗДТГ-аас шилжүүлсэн өргөдлтийн тухай

2012 оны 1-р улирлын мэдээ

2012 оны 2-р улирлын мэдээ

2012 оны 4-р улирлын мэдээ

2012 оны мэдээ

Өргөдөл гомдлын 2012 оны 1-р улирлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2012 оны 2-р улирлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2012 оны 3-р улирлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2012 оны 4-р улирлын тайлан

Өргөдөл гомдлын 2012 оны бүтэн жилийн тайлан

Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцаа, өргөдөл гомдол хүлээн авах албан тушаалтнуудын иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь