Эмийн бүртгэл

Sample image

Глобал


Магадлан итгэмжлэл
Магадлан итгэмжлэл PDF Хэвлэх И-мэйл

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэрс 2017 оны 9 сар

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 9 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 385 тоот тушаалаар магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэрс

МАГАДЛАНД ОРОХ БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ БАЙГУУЛЛАГЫН МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ, НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР

СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛГИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУРЫН ДАГУУ ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЗӨВЛӨМЖ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийн үлгэрчилсэн загвар /ЭМСайдын 2013 оны 437-р тушаал/

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай /ЭМСайдын 2014.01.08-ны өдрийн 07-р тушаал/

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэрс