Эмийн бүртгэл

Sample image

Глобал


Санхүүгийн мэдээлэл
Санхүүгийн мэдээлэл PDF Хэвлэх И-мэйл

Sample image

 

 

 

 

 

 

2018 оны санхүүгийн мэдээлэл

2017 оны санхүүгийн мэдээлэл

Санхүүгийн тайлан улирлаар

2016 оны санхүүгийн мэдээлэл

2016 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

2016 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

 

2015 оны санхүүгийн мэдээлэл

2014 оны санхүүгийн мэдээлэл

2013 оны санхүүгийн мэдээлэл

2012 оны санхүүгийн мэдээлэл

2012 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл


2011 оны санхүүгийн мэдээлэл


2010 оны санхүүгийн мэдээлэл

2010 оны ЭМС-ийн санхүүгийн байдлын тайлан