Эмийн бүртгэл

Sample image

Глобал


Тэтгэвэр тэтгэмж
Тэтгэвэр тэтгэмж PDF Хэвлэх И-мэйл

ЭМ-ийн тухай хуулийн 29.2 29.5 дахь заадлтын дагуу тэтгэвэр тэтгэмж авах эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн ажилтануудад зориулсан зөвлөмжийг эндээс татаж авч үзнэ үү.