Эмийн бүртгэл

Sample image

Глобал


Теле хичээлийн материал


Теле хичээлийн материал PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   

Эрүүл мэндийн тухай хуулиар эмнэлгийн мэргэжилтэний харилцааг зохицуулах нь

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ хийх аргачлал

Яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэлт, түргэн тусламж

Лабораторийн тусламж үйлчилгээний магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт

Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ

Эмчилгээ оношлогоо, технологи эзэмшилт

Мэс заслын тусламж үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлт

Эх барих эмэгтэйчүүзийн тусламж үйлчилгээний технологи

Эмзүй, эм судлал

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ хийх аргачлал

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

Арьсны өвчтэй хүнд үзүүлэх сувилахуйн тусламж

Атопик дерматиттай хүүхдэд үзүүлэх сувилахуйн тусламж

Эх хүүхдийн эндэгдлийн бууруулах арга хэмжээний тухай тушаалын танилцуулга

Хяргагч үлз өвчтэй хүнд үзүүлэх сувилахуйн тусламж

Жирэмсний үеийн суурь тусламж

Ургийн өсөлтийн саатал, ургийн архаг бүтэлт

Жирэмсэн үеийн эх урагт тохиолдож болзошгүй аюултай шинжүүдийг эрт илрүүлэх

Эрт нярайн нэн шаардлагатай тусламж

Гамшиг онцгой байдлын үеийн эрүүл мэндийн удирдлагын тулгамдсан асуудлууд

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж