Эмийн бүртгэл

Sample image

Глобал


ЭМС-ын тушаал PDF Хэвлэх И-мэйл

Эмнэлгийн мэргэжилтэний ёсзүйн хэм хэмжээ ЭМС-ын 2013 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн 446-р тушаал

  • 2018 оны Эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг энд дарж үзнэ үү.
  • 2017оны Эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг энд дарж үзнэ үү.
  • 2016 оны Эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг энд дарж үзнэ үү.
  • 2015 оны Эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг энд дарж үзнэ үү.
  • 2014 оны Эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг энд дарж үзнэ үү.
  • 2013 оны Эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг энд дарж үзнэ үү.
  • 2012 оны Эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг энд дарж үзнэ үү.
  • 2011 оны Эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг энд дарж үзнэ үү.
  • 2010 оны Эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг энд дарж үзнэ үү.
  • 2002-2009 оны Эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг энд дарж үзнэ үү.